Zorgstandaarden voor hersenletsel bij kinderen & jongeren | Hersenletselteam Kennemerland

Zorgstandaard THL Kinderen & Jongeren

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren beschrijft wat kinderen en jongeren met  traumatisch hersenletsel (THL) en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van hersenletsel tot aan het einde van de zorgroute. De zorgstandaard richt zich op kinderen en jongeren tot 25 jaar.  Het is een functionele beschrijving: het gaat erom welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze. De zorgstandaard beschrijft niet wie de zorg levert. Het is aan de regionale partijen, de gemeenten en de zorgverzekeraars om hieraan uitvoering te geven.

Zorgstandaard THL Kinderen & Jongeren

Richtlijn behandeling en begeleiding van een gezien met een kind met NAH

Dit document is een algemene richtlijn voor de behandeling en begeleiding van een gezin met een kind met NAH. De richtlijn is zowel bedoeld voor zorgaanbiedende organisaties als voor professionals die directe behandeling en begeleiding in het gezin bieden. De richtlijn gaat in op de behandeling en begeleiding van gezinnen waarbij een kind hersenletsel heeft. De richtlijn maakt onderdeel uit van een Toolkit voor gezinnen met een kind met NAH. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Lees hier de richtlijnen