Zorgstandaarden voor hersenletsel bij Volwassenen | Hersenletselteam Kennemerland

Zorgstandaard CVA/TIA

De zorgstandaard CVA/TIA  maakt voor zorgverleners, patiënten en naasten inzichtelijk wat zij in alle fasen van de CVA aandoening aan zorg kunnen en mogen verwachten. De standaard geeft aandacht voor het totale zorgproces. Het uitgangspunt bij de CVA zorg zoals beschreven in de zorgstandaard is dat de patiënt binnen zijn mogelijkheden een actieve inbreng heeft bij de behandeling. De zorgstandaard CVA/TIA is een initiatief van het kennisnetwerk CVA Nederland.

Zorgstandaard CVA/TIA

Zorgstandaard THL volwassenen

De Zorgstandaard THL beschrijft wat volwassenen met traumatisch hersenletsel (THL) en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van hersenletsel tot aan het einde van de zorgroute. Het is aan de regionale aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars om hier uitvoering aan te geven.

In Nederland kampen 67.000 mensen met de gevolgen van traumatisch hersenletsel. Elke dag komen er 129 nieuwe mensen op de spoedeisende hulp met een vorm van traumatisch hersenletsel, zoals een hersenschudding en een hersenkneuzing. Maar waarschijnlijk ligt dit aantal nog een stuk hoger. Mensen die niet in het ziekenhuis worden opgenomen, worden namelijk niet geregistreerd. Het merendeel gaat dus alleen naar de huisarts of de Spoedeisende hulp, of zoekt zelfs helemaal geen hulp (bron: Hersenstichting).

Een groot deel van de mensen dat THL oploopt herstelt volledig. Maar er is ook een aanzienlijke groep die langere tijd of chronisch problemen ondervindt. Zorgverleners werken dankzij de Zorgstandaard met elkaar aan betere samenwerking, afstemming en borging van kwalitatief goede zorg en begeleiding.

De zorgstandaard voor traumatisch hersenletsel kan je hier terugvinden