Begeleiding in de thuissituatie | Hersenletselteam Kennemerland

Heliomare

De ambulante begeleiders van Heliomare kunnen u ondersteunen bij de veranderingen in uw leven na hersenletsel, zodat u meer grip op de dagelijkse gang van zaken krijgt. Heliomare werkt in de regio's Zuid-, Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Meer informatie over ambulante begeleiding bij Heliomare

Hartekamp Groep

Bij de Hartkamp Groep kunt u begeleidingsuren inkopen. Eén of meer keer per week komt er een medewerker van de Hartekamp Groep bij u langs en helpt u met de dingen die nodig zijn. De Hartekamp Groep werkt in de regio's Zuid en Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Meer informatie over ambulante begeleiding bij de Hartekamp Groep

Odion

Ambulante Ondersteuning verleent ondersteuning op allerlei vlakken aan mensen met een beperking. Op afgesproken momenten komt er een begeleider van Odion bij u thuis.  Odion werkt in de regio Midden-Kennemerland. Dat zijn de plaatsen: Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Meer informatie over ambulante begeleiding bij Odion

Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis biedt ambulante begeleiding en helpt met de thuissituatie in de regio's Zuid-Kennemerland en Haarlemmeer.

Meer informatie over ambulante begeleiding bij Ons Tweede Thuis

RIBW K/AM

RIBW K/AM biedt ambulante begeleiding op verschillende gebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. RIBW K/AM werkt in de regio's Zuid en Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Meer informatie over ambulante begeleiding bij RIBW K/AM