Hersenletsel bij kinderen/jongeren | Hersenletselteam Kennemerland

Niet aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren

Jaarlijks lopen ruim 19.000 kinderen en jongeren hersenletsel op. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft vaak gevolgen voor het hele verdere leven. Bij NAH wordt een onderscheid gemaakt tussen niet traumatisch hersenletsel en traumatisch hersenletsel.

Niet traumatisch hersenletsel

Niet traumatisch hersenletsel kan ontstaan door een proces in het lichaam. Dat kan zijn een hersentumor, een bloeding, een infectieziekte of zuurstoftekort bij een bijna verdrinking.

Traumatisch hersenletsel

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij.

Wilt u meer weten over het ontstaan van hersenletsel bij jongeren en kinderen? Speciaal voor kinderen en jongeren waarbij sprake is van traumatisch hersenletsel heeft de Hersenstichting een zorgstandaard uitgegeven, waarin omschreven wordt wat hersenletsel is en welke zorg u mag verwachten.

Gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren

Omdat kinderen nog veel vaardigheden moeten aanleren en kennis ontwikkelen kan door hersenletsel een achterstand ontstaan. Gevolgen op lange termijn kunnen zijn:

  • problemen met gedrag en emoties, zoals snel geïrriteerd, somberheid, impulsief, verminderd zelfvertrouwen
  • problemen met cognitie, zoals concentratieproblemen, geheugenproblemen, vertraagd aanleren van vaardigheden;
  • lichamelijke problemen, zoals hoofdpijn, snel overprikkeld, vermoeidheid, verminderde motoriek.

Veel gestelde vragen over hoe nu verder na traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren vindt u hier. 

Leerkrachten kunnen vragen hebben over hun leerlingen met NAH. Het NAH boekje voor onderwijs helpt u verder.

Begeleiding en behandeling

Er zijn gespecialiseerde praktijken en revalidatiecentra waar meerdere disciplines samenwerken om te komen tot een zo goed mogelijke begeleiding en behandeling van kinderen/jongeren en hun omgeving.

Heliomare heeft een polikliniek NAH Kind/jeugd waar kinderen en jongeren met NAH op verwijzing van hun huisarts terecht kunnen. De NAH observatiegroep is een tijdelijke voorziening en vormt een brug tussen ziekenhuis en het weer teruggaan naar school, een brug van herstel in een omgeving van onderwijs.

Routekaart

In de regio Midden- en Zuid Kennemerland heeft revalidatiecentrum Heliomare in samenwerking met de oudercontactgroep en met medefinanciering van de Hersenstichting een NAH routekaart voor kinderen en jongeren ontwikkeld. Daarin staat precies omschreven welke stappen ondernomen kunnen worden voor een zo goed mogelijke behandeling en begeleiding bij de zorg voor kinderen met NAH.

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie? Download de NAH Routekaart. U kunt ook een uitgebreidere versie van de routekaart met het zorgaanbod in de regio downloaden: Klik hier